Przysłowia o chlebie

Szkoda takim chleba dać, co się oń sami nie starają.

Trudno piec chleb, gdzie mąki nie będzie.

U wdowy chleb gotowy.

W jednej ręce chleb, a w drugiej kamień trzyma.

W pole za chlebem, do lasu po drzewo.

Wszędzie chleb o dwóch skórkach pieką.

Zjedzony chleb bardzo ciężko obrabiać.

Za chlebem ciało woła, nawet przez usta Apostoła.

Kto na Ciebie kamieniem, Ty na niego chlebem.

Kto nie pracuje na chleb, nie godzien by go jadł.

Aby chleb, to zęby będą.

Aż milo na duszy, jak świeży chleb puszy.

Bez chleba i soli – zła miłość. Bez chleba i zwierzyna nie smakuje.

Bez pracy, nie ma kołaczy.

Biedna to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna.

Chleb cudzym nożem krajany – niesmaczny.

Chleb daje rogi, a głód nogi – powiadają.

Chleb go w zęby kole.

Chleb i woda – nie ma głoda.